Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Oto 5 powodów, dla których warto skorzystać z odwróconej hipoteki

Odwrócona hipoteka posiada wiele zalet stawiających ją nad pozostałymi opcjami kredytowymi/pożyczkowymi lub niepożyczaniem wcale. Najważniejszymi z nich są:

  • Można otrzymywać zasłużony uzupełniający przychód oparty o kapitał własnej nieruchomości i nie martwić się, jak związać przysłowiowy "koniec z końcem". Odwrócona hipoteka daje kredytobiorcy bezcenne poczucie niezależności i pozwala na uwolnienie się od bycia "na łasce” rodziny czy przyjaciół. Nie trzeba chyba podkreślać, jak bardzo ważne jest, by jak najdłużej być niezależnym i samemu o sobie i swoim majątku decydować, biorąc inicjatywę za własne życie we własne ręce.
  • Bilans odwróconego kredytu nie musi zostać pokryty dopóki kredytobiorca  współkredytobiorcy żyją - są właścicielami nieruchomości objętej odwróconą hipoteką. Jeśli beneficjenci wywiążą się z umowy z instytucją finansującą, spełniając jedynie dwa warunki (utrzymywanie jej w należytym stanie, opłacanie podatków i czynszu oraz koniecznych ubezpieczeń) nie będą musieli martwić się o spłatę odwróconego kredytu hipotecznego. Mało tego, w razie potrzeby będzie można skorzystać z pomocy pełnomocnika (zaproponuje go kredytodawca), który dopilnuje, by warunki umowy były w należyty sposób przestrzegane, na przykład dopilnuje terminów ubezpieczenia nieruchomości. Tym samym zabezpieczy przed koniecznością spłaty kredytu i utratą wypłat gwarantowanych przez umowę o odwróconej hipotece, np. w momencie wystąpienia kłopotów ze zdrowiem/z pamięcią u kredytobiorcy.
  • Instytucja finansująca przed udzieleniem kredytu odwróconej hipoteki nie będzie mieć wymagań co do przychodów, nie będzie też uzależniać wysokości oferowanych kwot kredytu od stanu zdrowia, jak ma to miejsce w przypadku innych kredytów opartych o własność kredytobiorcy. Nie będzie też wymogu zamieszkiwania beneficjenta w objętej umową kredytową nieruchomości.
  • Odpowiednie regulacje prawne zagwarantują istnienie limitu oprocentowania, który uniemożliwi kredytodawcy obciążanie hipoteki zbyt dużymi kosztami, skutecznie chroniąc tym samym interesy beneficjentów.
  • Wszelkie opłaty kredytowe są dodawane do bilansu kredytu i nie trzeba się o nie martwić dopóki bilans na to pozwala. Tak więc, kredytobiorca nie będzie miał kłopotu z płaceniem miesięcznych odsetek lub dodatkowymi innymi opłatami. Jednocześnie będzie miał poczucie bycia pełnoprawnym właścicielem swojej nieruchomości regulując należności z nią związane jak przed skorzystaniem z odwróconej hipoteki. Będzie mógł swobodnie objętą umową nieruchomość wynająć i czerpać z tego tytułu dodatkowe korzyści.

Ponadto odwrócona hipoteka pozwoli kredytobiorcom uniknąć wykluczenia przy korzystaniu z kredytów ze względu na zaawansowany wiek, czy inne długi. Przekształcając kapitał nieruchomości w płynne aktywa kredytobiorca może otrzymywać pieniądze comiesięcznie bądź ryczałtem.

Pieniądze z odwróconej hipoteki mogą być wykorzystane, by spłacić istniejące aktywa, również poprzednią hipotekę. W tych trudnych czasach, jeśli już mamy jakieś długi odwrócona hipoteka może być szansą na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i spokojny sen, bez strachu że do naszych drzwi zapuka komornik.

Ale uwaga, choć odwrócona hipoteka jest instrumentem finansowym coraz bardziej znanym i zdobywającym sobie zaufanie seniorów niemal na całym świecie, decyzję o skorzystaniu z niej należy podejmować po przeanalizowaniu wszelkich "za" i "przeciw", bez emocji, najlepiej po skonsultowaniu się z wykwalifikowanym doradcą.

Należy uczciwie zaznaczyć, że odwrócona hipoteka może nie być najlepszą opcją dla każdego i w każdej sytuacji. Rzeczywistość wymaga od nas ostrożności w obracaniu pieniędzmi i podejmowania rozważnych decyzji, wyłącznie po dogłębnej analizie i poznaniu mechanizmu działania proponowanych różnorodnych, obecnych na rynku, instrumentów finansowych, nie wykluczając reverse mortgage.