Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Co to jest odwrócona hipoteka?

Reverse mortgage, czyli odwrócony kredyt hipoteczny lub potocznie: odwrócona hipoteka, w Polsce będzie produktem adresowanym do wszystkich osób dorosłych bez względu na wiek i płeć, jednak docelowo głównie do osób po 62 roku życia, które są właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości i mają marzenia. W skrócie można by powiedzieć, że jest to szansa zwłaszcza dla ludzi średnio i mało zamożnych na lepszą jesień życia bez ryzyka, że zostaną bez dachu nad głową. Stanowi przeciwieństwo - lustrzane odbicie standardowego kredytu hipotecznego. Pozwoli on na uwolnienie potencjału, jakim jest niewątpliwie prawo własności nieruchomości i wykorzystanie go do maksimum.

Oto, co będzie można zyskać dzięki temu kredytowi

Dzięki odwróconej hipotece kumulowane często przez lata pieniądze zainwestowane w nieruchomość będzie można w łatwy i bezpieczny sposób odzyskać. Trzeba tylko wbrew stereotypom potraktować ją jako lokatę kapitału, z którym jako właściciele, możemy zrobić co chcemy.

Hipoteka odwrócona będzie nowoczesnym instrumentem finansowym adresowanym do wszystkich, zarówno do osób samotnych, jak i małżonków – umowę mogą podpisać także osoby będące współwłaścicielami nieruchomości, czy w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Jak będzie wyliczana odwrócona hipoteka - najważniejsze zależności

Wysokość odwróconego kredytu hipotecznego będzie zależna od: wartości nieruchomości, płci i wieku kredytobiorcy oraz wybranej formy wypłaty należności. Może i powinna być zwiększana wraz z upływem czasu i wzrostem standardu nieruchomości.

Odwrócona hipoteka umożliwi właścicielom/współwłaścicielom nieruchomości bez względu na wiek, swobodne uwolnienie kapitału zamrożonego w tejże nieruchomości. Instytucja finansująca nie może kredytobiorcy nakazać, na co ma wydać otrzymane pieniądze.  Nietrudno zgadnąć, że otrzymywane od banku raty można przeznaczyć również na spłatę innej pożyczki, a także karty kredytowe, choć z takich opcji należy korzystać w ostateczności.

Idea odwróconego kredytu hipotecznego, by pomóc starszym

Pieniądze uzyskane dzięki zawarciu umowy i zaciągnięciu odwróconego kredytu hipotecznego w ratach, w formie wypłaty jednorazowej w zamian za tytuł prawny do zajmowanego lokalu po śmierci beneficjenta to pewny, zasłużony „zastrzyk gotówki”  na „czarną godzinę” dający poczucie bezpieczeństwa, uniezależnienia od rodziny „na starość”, bądź swego rodzaju „gwiazdka z nieba” pozwalająca na spełnienie marzeń na przykład na wycieczkę do egzotycznego kraju, o której zawsze marzyliśmy.

W odwróconej hipotece najważniejszy właściciel nieruchomości

Paradoksalnie, skorzystanie z kredytu odwróconej hipoteki niejako zmusza beneficjentów do zamieszkania w lokalu, będącego przedmiotem transakcji. Pozostają oni bowiem jego pełnoprawnymi właścicielami do chwili swojej śmierci. Z tego też powodu nie może się pogorszyć stan nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Innymi słowy, wszelkie niezbędne naprawy powinny zostać wykonane przez właściciela i niedopuszczalne jest pozwolenie na umyślne niszczenie objętej umową kredytową nieruchomości, ponieważ będzie to związane z konsekwencjami finansowymi. Kredytobiorca jako, że przez cały czas trwania umowy pozostaje jedynym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest także do od niej podatków (tak jak przed zawarciem umowy o odwrócony kredyt hipoteczny).

Spadkobiercy też ważni

Bardzo istotną kwestią jest, że po śmierci właściciela nieruchomości objętej odwróconą hipoteką, jego spadkobiercy, gdy spłacą zaciągnięty kredyt, zachowają pełne prawo do lokalu. Dopiero wtedy, gdy z tej możliwości nie skorzystają, nieruchomość przejmie instytucja finansująca, na przykład bank.

Ponadto, gdy kredytobiorca nie wykorzysta w całości kwoty przewidzianej w zamian za prawo do nieruchomości po jego śmierci, jakie będzie przysługiwało kredytodawcy, „nadwyżka” zostanie wypłacona spadkobiercom.

Odwrócona hipoteka - ważne szczegóły

Należy zaznaczyć, ze wykluczona jest sytuacja, w której właściciel nieruchomości winny jest organizatorowi kredytu (instytucji finansowej) więcej niż wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Nawet gdyby się tak stało, nie odpowiada on za to, a ryzyko z tego tytułu leży po stronie kredytodawcy. Między innymi z tego powodu kwota, którą można uzyskać z nieruchomości korzystając z „odwróconej hipoteki”, stanowi w większości przypadków maksymalnie połowę wartości posiadanego lokalu mieszkalnego.

Co ważne, przy podpisywaniu umowy hipoteki odwróconej nie trzeba wykazywać zdolności kredytowej. Nie trzeba też mieć dochodów bowiem ten rodzaj kredytu nie wymaga żadnych miesięcznych spłat.

Środki otrzymane w ramach umowy odwróconej hipoteki będą wolne od podatku i w większości krajów nie wpływają na wysokość pomocy, którą osoba starsza może uzyskać od instytucji państwowych  w ramach pomocy socjalnej.

Odwrócony kredyt - inne spojrzenie na nieruchomość

Dzięki reverse mortgage nieruchomość może być postrzegana inaczej niż standardowo i staje się ona płynnym aktywem gospodarstwa domowego.  W tym kontekście inwestowanie we własność nieruchomości może być traktowane jako tworzenie czegoś, co bywa określane jako prywatny fundusz emerytalny. Doświadczenia innych krajów w tej kwestii pozwalają stwierdzić, że oferta odwróconej hipoteki faktycznie umożliwia operacje, wspomagające byt osób, które potrzebują dodatkowych środków finansowych po przejściu na emeryturę.

Odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce jest swego rodzaju novum, choć na świecie zyskał sobie już rzesze zwolenników.

Jak każda nowość może on wzbudzać mieszane uczucia, zanim jednak zdecydujemy się na wydanie mu negatywnej opinii warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym nowym instrumencie finansowym, który już niedługo na dobre zagości na polskim rynku finansowym.

>>>WSTECZ