Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Czy kwalifikuję się do odwróconej hipoteki?

Aby po wejściu w życie specjalnej ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym zakwalifikować się do otrzymania odwróconego kredytu hipotecznego, należy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, a więc mieć własny dom lub mieszkanie, albo też być właścicielem/dzierżawcą wieczystym gruntu.

Zgodnie z najnowszą treścią Rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, o taki kredyt będzie mogła ubiegać się osoba fizyczna, bez względu na płeć i wiek, która posiada ubezpieczone od zdarzeń losowych dom, mieszkanie lub grunt, a ściślej :

  •  Prawo własności nieruchomości lub
  • Prawo własności ułamkowej części nieruchomości lub
  •  Prawo użytkowania wieczystego gruntu, lub
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Nie jestbędzie wymagane dodatkowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego.


>>>WSTECZ