Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Jak będzie obliczana rata odwróconego kredytu hipotecznego?

Na wysokość kredytu - odwróconej hipoteki, zgodnie z najnowszym Rządowym projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w Polsce będzie miało wpływ kilka czynników, a mianowicie:

  •    Wartość nieruchomości (wprost proporcjonalnie)
  •    Wiek beneficjenta (wprost proporcjonalnie)
  •    Płeć beneficjenta (kobiety otrzymają mniejsze kwoty, mężczyźni większe z racji krótszej średniej długości życia)
  •    Forma kredytu (wypłata jednorazowa, czy w ratach)
  •    Historia kredytowa beneficjenta
  •    Czas na jaki zawarta zostanie umowa (odwrotnie proporcjonalnie)
  •    Marża bankowa

Przy czym, należy zaznaczyć, iż najistotniejszym kryterium przy ustalaniu wysokości kredytu będzie rynkowa wartość nieruchomości zdefiniowana w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 9) oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w art. 174 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sama kalkulacja kwoty kredytu jest kwestią indywidualną danej instytucji finansowej oferującej odwróconą  hipotekę.