Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Odwrócona hipoteka - fakty i mity

W związku z tym, że odwrócona hipoteka jest nowym instrumentem finansowym w Polsce, wokół niego urosło wiele kontrowersji i niedomówień. Poniżej najistotniejsze z nich:

Mit 1: Kredytodawca będzie właścicielem mojego domu

Fakt: Nie! Kredytobiorca zawsze będzie właścicielem domu/mieszkania objętego umową kredytową nawet jeśli w nim mieszka bo na przykład go wynajmuje. Dopóki żyje, zachowuje przez ten czas wszystkie prawa i obowiązki właściciela nieruchomości. Może swobodnie remontować/ modernizować  ją dostosowując do swoich potrzeb. Kredytodawca nabywa prawo własności nieruchomości dopiero po śmierci beneficjenta (jeśli spadkobiercy nie zdecydują się na spłatę) lub w przypadku niedotrzymania przez niego warunków umowy.

Mit 2: Jeśli raz zostanie ustalona kwota comiesięcznych wypłat, nie może być zmieniona

Fakt: Nie! Odwrócona hipoteka jest kredytem, którego wartość ewaluuje wraz ze zmieniającymi się warunkami - można ją wielokrotnie przeliczać i zmieniać. Na zmianę wysokości wypłat ma wpływ wiek beneficjenta (wprost proporcjonalnie) i wartość nieruchomości (zależnie od jej stanu faktycznego).

Mit 3: Będę musiał zwrócić pieniądze, jeśli wartość kredytu przekroczy wartość nieruchomości

Fakt: Nie! Właściciel nieruchomości nie będzie winny więcej pieniędzy niż wynosi wartość jego domu. Odwrócone hipoteki są znane jako kredyty progresywne, więc bilans nie będzie nigdy większy niż wartość domu, niezależnie od pożyczonej gotówki. Poza tym, zagwarantują to przepisy prawa - Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Ryzyko na siebie w tym wypadku przejmie na siebie bank.

Mit 4: Odwrócona hipoteka ma wpływ na wysokość renty, emerytury

Fakt: Nie! Odwrócona hipoteka będzie kredytem i nie będzie mieć wpływu na fakt uzyskania renty,  emerytury, a także ich wysokość. Sam dochód comiesięczny może mieć natomiast wpływ na otrzymanie zasiłków celowych i zapomóg z pomocy społecznej.

Mit 5: Pogrążę swoich spadkobierców

Fakt: Nie! Po śmierci beneficjenta spadkobiercy będą mieli możliwość spłaty kredytu odwróconej hipoteki, wówczas pozostaną pełnoprawnymi właścicielami objętej umową nieruchomości. Jeśli nie będą mogli/ chcieli jej spłacić, po przejęciu nieruchomości przez instytucję finansującą, odliczeniu kosztów i kwoty kredytu, jeśli zostanie jakaś nadwyżka będzie ona wypłacona spadkobiercom.

Mit 6: Nie mogę mieć długów by wziąć odwróconą hipotekę

Fakt: Nie jest to prawda! Można mieć odwróconą hipotekę i inne kredyty. Kredytodawca stawia jedynie warunek, że mają być spłacone przez część lub całość zysków z odwróconej hipoteki lub z innych źródeł.Będzie to jednak indywidualna decyzja kredytodawcy.

Mit 7: Muszę być całkowicie zdrowy, by się zakwalifikować do otrzymania odwróconego kredytu hipotecznego

Fakt: Nie! Nie ma żadnych wymagań w tej kwestii.

Mit 8: Muszę mieć stały przychód i dobrą notę kredytową

Fakt: Nie! Odwrócona hipoteka nie ma żadnych wymagań co do tych kwestii.

Mit 9: Tylko biedni lub zdesperowani starsi ludzie zyskają na odwróconej hipotece

Fakt: Nie! Odwrócona hipoteka da zyski bez względu na stopień zamożności kredytobiorców. To, ile będzie można na niej zyskać, jest sprawą indywidualną, zależnie od tego, w co beneficjent zamierza inwestować i jakie ma możliwości finansowe/lokalowe. Nie ma żadnych restrykcji w stosunku do tego jak mogą być wykorzystane fundusze przy odwróconej hipotece, więc jedynym ograniczeniem będą cele osobiste i marzenia kredytobiorców.

Mit 10: Będę płacił wyższe podatki

Fakt: Nie! Pieniądze z odwróconej hipoteki będą nieopodatkowane.