Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Odwrócona hipoteka a mój majątek - FAQ

Najczęściej pojawiające się pytania w kontekście odwróconej hipoteki i majątku beneficjenta to:

  • Czy kredytodawcy mogą zabrać mój dom, jeśli przeżyję pożyczkę?

Nikt nie może zabrać nieruchomości beneficjenta za jego życia, jeśli dotrzymuje warunków umowy. Gdyby stało się tak, że odbierze on wszystkie raty kredytu do śmierci może mieszkać w swoim domu. Nie musi również oddawać kredytu, dopóki nadal mieszka w domu i płaci podatki, czynsze i bieżące ubezpieczenia oraz utrzymuje nieruchomość, nie pogarszając jej stanu.  Jest to kontrolowane przez kredytodawcę.

  • Czy nadal będę posiadał majątek, który mogę zostawić dla moich spadkobierców?

Po śmierci kredytobiorcy (jeśli nie zrobi tego spadkobierca) kredyt będzie musiał zostać niejako spłacony. Kredytobiorca dzięki nabyciu prawa do nieruchomości „rozliczy się” z beneficjentem i jego ewentualnymi spadkobiercami sprzedając lub wynajmując nieruchomość. Odliczy sobie kwotę udzielonego kredytu wraz z odsetkami, oraz ewentualnie inne opłaty jakie poniósł. Nadwyżkę, jeśli taka pozostanie oraz pozostałe rzeczy, które zostały w domu i należały do beneficjenta, przyznane będą spadkobiercom. Należy dodać, że kredytodawca podpisuje umowę jedynie na „gołe ściany” i tylko do nich ma prawo po śmierci kredytobiorcy.

  •       Ile pieniędzy mogę otrzymać za mój dom?

Suma, jaką można będzie otrzymać z odwróconej hipoteki będzie zależała od wieku i płci kredytobiorcy, wartości nieruchomości i ewentualnych kosztów dodatkowych. Powinno się zakładać, że beneficjent otrzyma około połowy obecnej wartości nieruchomości. Jest to spowodowane zabezpieczeniami w związku z dużym ryzykiem dla kredytodawców i trudnościami w długoterminowym oszacowaniu rynku nieruchomości (prognozami na 20 – 40 lat).

 

>>>WSTECZ