Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Czym różni się odwrócona hipoteka od tradycyjnego kredytu hipotecznego?

Jak sama nazwa wskazuje odwrócona hipoteka jest odwrotnością tradycyjnego kredytu hipotecznego. Można powiedzieć, że to jej lustrzane odbicie.

Odwrócone hipoteki mają cechy wspólne z tradycyjnymi: można z nich skorzystać mając prawo własności do nieruchomości objętej procedurą kredytową, obie mogą być refinansowane i spłacane i obie mają podobne procedury pożyczkowe.

Jednakże odwrócone hipoteki różnią się od zwykłych tym, że mogą z nich skorzystać także osoby starsze, a więc bez kryterium wiekowego.

Instytucja kredytująca nie wymaga od kredytobiorcy kwalifikacji kredytowych, zatrunieniowych lub aktywowych. Nie trzeba będzie posiadać przychodów, by skorzystać z odwróconej hipoteki i nie wymaga się żadnych miesięcznych spłat. Regulacje finansowe będą dokonywane dopiero po śmierci beneficjenta przez instytucję kredytującą.

Poza tym inaczej, jak w przypadku zwykłej hipoteki, kredytobiorca pozostaje właścicielem objętej kredytem nieruchomości do końca swoich dni i może ją swobodnie modernizować, remontować, itp.