Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Czy odwrócona hipoteka wymaga spłacania?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, aczkolwiek prosta.

Odwrócona hipoteka, zgodnie z założeniami Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku, będzie tak skonstruowanym instrumentem finansowym, by ci beneficjenci, którzy z niej skorzystają mieli możliwość na podbudowie własności swojej nieruchomości niejako odzyskać część kapitału drzemiącego w niej. To kredyt, którego zasadniczo nie trzeba będzie spłacać, się jak wszystkie inne dotychczas u nas znane, na bieżąco. W zamian za prawo własności do nieruchomości przenoszone po śmierci kredytobiorcy, beneficjent otrzymuje pieniądze, które może wydać na co tylko ma ochotę.

Istnieje jednak kilka ściśle określonych warunków, które musi spełnić kredytobiorca by nie doszło do konieczności spłaty odwróconej hipoteki, a mianowicie: właściciele/współwłaścicie nieruchomości zobowiązani są do remontowania i utrzymywania domu w należytym stanie w trakcie trwania umowy kredytowej. Ich obowiązkiem jest także opłacać czynsz lub podatki i ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych.

Reasumując, kredyt ten nie będzie musiał być spłacany chyba, że właściciel podejmie taką decyzję o przedterminowej spłacie lub nastąpi zerwanie umowy, które zaskutkuje koniecznością spłacenia sumy kredytu, wliczając opłaty dla kredytodawcy za otrzymane usługi. Tak stanie się również, gdy beneficjent nie spełni zaakceptowanych wcześniej warunków umowy z instytucją finansującą.