Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Co się stanie, jeśli beneficjent nie dotrzyma warunków umowy odwróconej hipoteki?

Na początku trzeba zaznaczyć, że niedotrzymanie warunków umowy w przypadku skorzystania z odwróconego kredytu hipotecznego będzie możliwe tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. A mianowicie wówczas, gdy nastąpi:

  •   Zaniedbywanie nieruchomości, doprowadzenie do jej dewastacji
  •   Zaleganie z czynszem/ podatkami lub innymi opłatami za nieruchomość
  •    Brak ubezpieczenia nieruchomości
  •   Beneficjent przeniesie prawo własności do nieruchomości na osoby trzecie bez zgody instytucji finansującej mimo wcześniejszego zobowiązania wobec niej
  •   Została wszczęta egzekucja z nieruchomości przez innego wierzyciela.

Jeśli beneficjent z jakichś powodów nie dotrzyma warunków  umowy odwróconej hipoteki  przestanie otrzymywać swoje miesięczne płatności od kredytodawcy. Po wyczerpaniu całego wachlarza działań – ponagleń i upomnień istnieje możliwość podjęcia działań cywilno prawnych przeciwko osobie kredytobiorcy w celu odzyskania poniesionych strat przez instytucję finansującą (wraz z koniecznymi opłatami i oprocentowaniem). Od takiej odpowiedzialności za celowe zniszczenie nieruchomości nie będą wolni też spadkobiercy wskazani przez beneficjenta, warto o tym pamiętać.

Dodatkowo właściciel nieruchomości otrzyma od kredytodawcy negatywną ocenę kredytową po zaniedbaniu odwróconej hipoteki. Zła ocena kredytowa sprawi, że właściciel nieruchomości może mieć później trudności ze zdobyciem innych rodzajów kredytów od pożyczkodawców czy banków.